...

ประกาศกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านการจัดหมวดหมู่ และทำเครื่องมือช่วยค้นเอกสารข่าวในพระราชสำนักแบบภาพเคลื่อนไหว และนำเข้าข้อมูลลงในระบบจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุเพื่อให้บริการประชาชนในรูปแบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 187 ครั้ง)